AU

Lokaleadministration for Kaserneområdet - retningslinier

Se Matrikeloversigter

Forespørgsler om reservation af lokaler til undervisning, prøver og eksaminer tilrettelægges af Studieadministrationen for Arts: team2.uvaeka.arts@au.dk
Klik her for at gå til de officielle timeplaner for F18

Ad hoc forespørgsler på reservation af Kasernens lokaler til faglige aktiviteter udenfor undervisning stiles til lokaler.kasernen@cc.au.dk.
Forespørgsler behandles mandag og torsdag.
OBS: ad hoc reservationer til undervisning har førsteprioritet og kan medføre, at studenteraktiviteter må flyttes eller annulleres.

Fester: Info om Arts retningslinier for fester findes her: Lokalelån på Arts.
Forespørgsler om afholdelse af fest stiles også til lokaler.kasernen@cc.au.dk.

Studerende kan på kasernescenen.dk oprette eget login til online reservation af lokaler i studenterhuset 1581.
Musikstuderende kan på kasernescenen.dk oprette eget login til online reservation af lokaler i øvelokalerne 1584 samt studenterhuset 1586.
Ordensregler
•Personligt affald er den enkeltes ansvar.
•Oprydning og bortskaffelse af affald efter arrangementer påhviler arrangørerne.
•Affald skal sorteres og kastes i de tilhørende containere.
•Undervisningslokaler skal efterlades ryddeligt og med stolene sat op ved dagens afslutning.

Glemte sager
Glemte sager kan indleveres i hovedbygningen 1580 kontor indgangsplan lokale 013.

Adgang til brugerrum på kasernearealet
Send en mail til mortenb@cc.au.dk for at søge om adgang til kasernens særlige faciiteter.