Bygning 1585 - retningslinier og information

• Der må maksimalt opholde sig op til 150 personer i hele bygningen samtidigt.
• Al aktivitet bortset fra skemalagt undervisning skal aftales med administrationen.
• Ansøgning om afholdelse af fest i foyeren skal være administrationen i hænde senest 1 måned inden ønsket dato.

Klik her for at downloade brugervejledning til salsteknik.
front


Klik her for at downloade pjece om arbejdsmiljø på teatre (herunder sikkerhed).
front