Bygning 1585 - retningslinier og information

• Der må maksimalt opholde sig op til 150 personer i hele bygningen samtidigt.
• Al aktivitet bortset fra skemalagt undervisning skal aftales med administrationen.
• Ansøgning om afholdelse af fest i foyeren skal være administrationen i hænde senest 1 måned inden ønsket dato.

Klik her for at downloade brugervejledning til salsteknik.
front


Klik her for at downloade salsintro F2021.
front


Klik her for at afspille Avolite Lyspult intro video.
front


Klik her for at downloade pjece om arbejdsmiljø på teatre (herunder sikkerhed).
front