Kaserneområdet - retningslinier og information

• Al aktivitet bortset fra skemalagt undervisning skal aftales med administrationen.
• Ansøgning om afholdelse af fester skal være administrationen i hænde senest 1 måned inden ønsket dato.
• Affald er brugernes ansvar. Det skal sorteres og smides i de korrekte containere ved siden af 1586 (forskerhuset - se Matrikelplan).

Download Informationshæfte:
front